Category Archives: WAR ON GAZA photo gallary

WAR ON GAZA photo gallary

STOP THE WAR ON GAZA NOW-אתה מרוצה עכשיו ישראלים?

להפסיק את המלחמה על עזה עכשיו

פשעי המלחמה של ישראל מלחמה על עזה
פשעי המלחמה של ישראל מלחמה על עזה

פשעי המלחמה של הצבא הישראלי על עזה של ילדים

כל הצבא הישראלי נגד חמוש תינוקות ונשים

הבינלאומי אסר על נשק בבתי ספר

אתה מרוצה עכשיו ישראלים?

אתה מרוצה עכשיו ישראלים?

הבינלאומי אסר על נשק בבתי ספר

הבינלאומי אסר על נשק בבתי ספר